L'Excm. Ajuntament de Xàtiva, a través de la Regidoria de Turisme, els convida a adherir-se a

LUX MUNDI 2007
"LA LLUM DE LES IMATGES"

BASES

BASE 1a.- FINALITAT. Fomentar la compra en els comerços de Xàtiva, d'aquelles persones que visiten la ciutat amb motiu de l'Exposició de La Llum de les Imatges.

BASE 2a.- FUNCIONAMENT. Aquell comerç que decidisca adherir-se se li farà entrega d'un distintiu perquè el sitúe en un lloc visible, preferiblement l'aparador. Aquelles persones que facen una compra en l'establiment adherit i mostren l'entrada de l'Exposició, se'ls farà entrega d'un tiquet per a poder participar en el sorteig "Llum dels Imatges, Xàtiva 2007".
Estos tiquet, prèviament complimentat amb les dades personals del comprador, es depositarà en una urna destinada a este efecte.
Tant els tiquets com l'urna, serà proporcionada al comerç adherit per l'Ajuntament.

BASE 3a.- PREMIS. El premi del sorteig "Llum de les Imatges, Xàtiva 2007".
Serà de 3 viatges a Roma, tot inclòs en hotels de 4 estreles. Se sortejaran al llarg dels 9 mesos que dura l'exposició.

BASE 4a.- SORTEIG DE PREMIS. El sorteig dels viatges es realitzarà davant de notari cada 3 mesos. Açò és, als tres mesos de la inauguració de l'exposició de la Llum de les Imatges, es retiraran les urnes dels comerços adherits amb tots els tiquets i davant de notari, se seleccionarà 1 guanyador a qui li correspondrà el primer dels viatges. Es reposaran les urnes i als tres mesos següents es tornarà a repetir el sorteig de la mateixa manera i una vegada més al finalitzar l'exposició.

BASE 5a. - ACCEPTACIÓ BASES. L'adhesió a esta campanya suposa l'acceptació d'estes bases.

BASE 6a.- Les dades personals proporcionades a través dels tiquets de participació en el sorteig estaran subjectes a l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i per este motiu posem en el seu coneixement que l'Ajuntament de Xàtiva tractarà, per mitjà de fitxer informàtic, les dades facilitades per vosté, amb la finalitat de portar a terme les funcions que té encomanades per llei, i per a este acte en concret. En qualsevol moment vosté podrà exercitar el seu dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les seues dades posant-se en contacte amb l'Ajuntament de Xàtiva, Secció de Modernització i Desenvolupament Local, Albereda Jaume I, 35.Casa de l'Ensenyança - Talleres didácticosCapilla del Hospital - Centro de Recepción de VisitantesIglesia de Sant DoménecSeu Col·legiata Basílica de Santa MariaIglesia de Sant FeliuTourist Info